lizg

lizg

……

威望 : 194 积分 : 2595 赞同 : 58 感谢 : 34

擅长话题

更多 »回复

0

真的是比较尴尬 测试app发给web 的消息,直接用地址就不行,必须转成mp3 格式 每条audio 都要转成mp3 ,可以直接用环信提供的方法处理

0

收到文件后,要去做一个下载功能,下载到本地再打开

0

就是调用小程序的api,先拿到文件,然后在上传,上传后拿到数据,再创建消息发送 附件是一个测试示例,可以看下

0

音视频链接失败,具体有什么error ,贴出来看下 直接说失败,可能性太多了

0

就是用多人会议实现,看一下新创建会议的接口 可以设置主播和观众 然后使用环信聊天室做交流实现

更多 »发问

1

3519 次浏览  • 1 个关注   • 2016-04-06

1

3288 次浏览  • 1 个关注   • 2016-03-24

1

4247 次浏览  • 1 个关注   • 2016-03-09

1

3650 次浏览  • 1 个关注   • 2016-02-19

6

7055 次浏览  • 6 个关注   • 2016-02-01

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 194 积分: 2595 赞同: 58 感谢: 34

最后活跃:
2020-06-05 19:03
擅长话题:
环信_iOS 16   4
环信_WebIM 7   2
环信_Android 12   8
环信技术支持 16   10
环信_RestAPI 3   1
mykeystore.jks 1   0
证书 1   0
Java 1   0
音频 1   1
环信 1   0
更多 » 关注 1

admin

更多 » 360 人关注

jllovemy sutao ruof yaomaitong buptzhoujun

主页访问量 : 14857 次访问